LOGO Dnung

Dnung เว็บเพื่อคนที่ชอบดูหนัง

ป้ายกำกับ: คำลี่ พิลาวง (นักแสดงลาว) ทอน ลักขณา (นักแสดงกัมพูชา) อิ่งดาว อินทร์ปัญญา (นักแสดงลูกครึ่งไทย-ลาว) และ นุชนัท ศรีทอง (นักแสดงเมียนม่าร์)