มาแล้ว ตัวอย่างเต็มของ Ant Man

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2015 เวลา 16:01น.
Ant Man

หลังจากที่มาร์เวลเล่นตลกปล่อยตัวอย่าง Ant-Man ฉบับมดออกมาให้มดดู ล่าสุดทางมาร์เวลก็ได้ปล่อยตัวอยา่งฉบับใหญ่ที่คนสามารถดูรู้เรื่องได้มาแล้วครับ และจะได้เห็นฟุตเตจใหม่ๆของAnt-Manในตัวอย่างนี้อีกด้วย ตัวอย่างนี้จะมันแค่นไหนได้ดูกัน

«
»